SAMLA OVERSYN OVER ALLE CITAGARDENHUNDAR


2008 18.juli Akull           

IPO2 SchH3 Eva + BH AD SCHH3 Bomber Vom Wolfsheim 

 Agera  A 0 MH BH ferdselsprøve- funksjonsanalyse - NRH godkjent ettersøkshund og ruinhund- avlskåra NSchK

 A-kompiz A 0 MH      

 Alex  A  0  MH      

 Anna  død før 1 år.

 Axeros  A 0  MH

      

2012 11.juli Bkull         

 IPO2 SchH3 Eva + BH Lappfjällens Dizco

 Bibbi   A  0  MH  BH ferdselsprøve

 Bexi   A  0  MH  BH ferdselsprøve - AD uthaldsprøve- Avlsgodkjent i NSchK. Avlstispe i kennel Citagarden. Sjå eiga side.

 Bezzi  A  0  MH  BH


2015 28.jan Ckull        

BH AD Citagardens Bexi + TJ Bjørnulvs Quatro

 Cana  B  0  K-test  BH ferdselsprøve, NBF D-spor - 572,5 poeng.  NBF C-spor - bestått 458 poeng. Tre førstepremiar i LP1 og difor tittelen LP1.  Opprykk til kl 2 i LP. B-godkjent spor i NRH.

 Cessi «Zika»   B  0  Bestått funksjonsanalyse

 Celia  E  0 Avliva pga HD E. HD: E venstre, D høgre

 Chakira Familiehund

 Chakka A 0 MH       BH ferdselsprøve, G -utstilling etter NKK, G -utstilling etter tysk mønster,  Avlsgodkjent innan NSchK. Opprykk til LP kl2. AD uthaldsprøve.  Bestått Funksjonsanalyse. Avlstispe i kennel Citagarden. DNA-testa DM-fri. Sjå eiga side.

 Chanko «Balder»  A 0  MH Gjennomført og bestått funksjonsanalyse hjå Forsvarets Hundeskole.  Bestått anleggsprøve og klar for ekvipasjegodkjenning.  Godkjendt patruljehund av forsvarets hundeskole 20.september -17. 

 Charlie «Zaco»  B  0 Bestått funksjonsanalyse

 Chef A 0 MH B-godkjent i Norske Redningshunder 18 mnd gamal  (NRH-appell, bestått spor og rundering) Bestått mørkerunderinga.

 Cola B 0                             

 Cherie A 0  MH      

 Chiwa B  0  MH D-spor NBF, B-godkjent i NRH


2017 12.aug Dkull

BH AD Citagardens Chakka + Vargfjells Orax

 Dizco A 0 Røntka og bur i Sverige

 Dakota A  0  MH

      

2017 25.sept Ekull

BH AD Citagardens Bexi + TJ Hedeforsens Lexus

 Enzo  A 0 MH BH - Bestått ferdselsprøve.  Gått Norge på langs LINK

 Ezra B 0 MH BH- ferdselsprøve, VG på utstilling, BSL1, UHP/AD, MT – KORAD Avlstispe i Kennel Skogabo og Kennel Citagarden. Avlskåra i NSchK.  DNA-testa DM-fri. Sjå eiga side.

 E-Kaizer A  0  MH - Østlie hundesenter. Problem med poter/øyre, kløe/allergi og følgeproblem av medisinar. Avliva.

 Evito A  0  MH      

 Elektra «Yuna»  C  0  MH      

 Ettza    Eigar meinte at Ettza hadde svulst på hjernen. Adferdsforandringar ved 1årsalder.  Ikkje røntka for HD-og AD, eller MH-beskriven.  Eigar meinte ho skulle bort.

 Elexus vart trena og testa i forsvaret.  Elexus var ein dominant kvalp, som skilde seg veldig frå dei andre.  I forsvaret vurderte dei at han var for skarp, i forhold til motet sitt.  Han slo for raskt over i aggresjon.  Vi vurderte saman at det var uaktuelt at han skulle omplasserast, så det vart avslutta.  Elles var han ein triveleg hund, sa eigar.

 E-Queen of Ice Sverige. LTV, oppdaga då ho var 18mnd gamal). Ikkje HD-/ AD-røntka eller MH-beskriven. 


2019 30.sept Fkull (Porsgrunn, Røyse, Snarøya, Viksdalen, Kjøllefjord)      

BH AD Citagardens Bexi + Redningshund Ariens Dexter

 Faqima  A  0            

 Fasca  Familiehund saman med Chakira

 Faxe «Hector» D  (HD vC hD) 

 Faragon «Felix» A 0  MH-Østlie hundesenter.  B-godkjent ettersøk i Norske Redningshundar                                             Potekutt som ikkje ville gro. Kløe/allergi -burot og lagermidd.

 Fabbe «Hector»  B   0  MH  NRH  Kløe.


2021 11.mai Gkull (Kyrksæterøra, Flateby, Narvik, Hafrsfjord, Hjellestad, Vatne, Oslo)    

BH AD Citagardens Chakka + BH IGP2 Orex Aykmar

 Geeta A  0  MH  I utdanning mot Patruljehund

 Ginny  A  0  MH  NRH Bestått praktisk lydighet, meldingstest, mørkesøk

 Gabby-Luna  B  0   MH NRH Bestått utmarsj, meldingstest, mørkesøk,  BH Bestått Ferdselsprøve, bestått IBGH1 og IBGH2

 G-Troja C  0  MH      

 Gaia C  0 MH      

 Gazo «Aiko»   C   0   MH      

 Gucci «Hector»   B  0  MH   NRH -bestått utmarsjen i NRH


2021 23.mars Hkull (Lunde, Askim, Nore, Kyrkjebø, Fosser)

KORAD BH AD BSL1 Citagardens EZRA + KORAD SKH III SPH II SØKH I Rapport's Arro

 H-Iben B   0   MH      

 Hope   Avliva pga skade i framfot. AD?

 H-Raga  A  0 MH  GODKJENT ETTERSØKSHUND i NRH - Norske Redningshunder :)

 Hermosa Hera  HD:A   AD: 0 på venstre, 3 på høgre.  MH

 Hailo  C  0   MH

      

2021 11.juni Ikull (Balestrand, Gausdal, Røros, Flisa)

Citagardens Cherie + Redningshund Ariens Dexter

 Ira         C            0             Familiehund saman med Cherie.               

 Igor       B            0             MH  DM-bærar.  Bestått ferdselsprøve. 

 Izo        B            0             MH  DM-belasta. Påvist pannus (både tante og onkel har det), kløe om sommaren (allergi?)  

 Irax       B            0             MH

      

2022 21.feb Jkull (Tromsø, Jonsvatnet, Askim + min)

BH AD Citagardens Chakka + BH IGP2 Orex Aykmar

Jasco    A    0   MH        K-test, Utst.tysk mønster G, DNA-testa DM-fri. Avlsgodkjent NSchK.  Sjå eiga side.

Jaxa «Jaxi»   B   0 MH   (HD vA hB)

Jezzi  «Ipa»   A   0   MH                        

Janka   B  0 MH        (HD vB hA)


2022 19mai Kkull (Bergen, Oslo x2, Klæbu, Ølve, +mi)

KORAD BH AD BSL1 Citagardens EZRA + BH IGP2 Orex Aykmar

Khan    B  0     MH       

Keiko «Hunter» B  0    MH                       

Kela   B   0  MH  K-test, Utst.tysk mønster G, Avlsgodkjent i NSchK, DNA-testa DM-bærar. Sjå eiga side.

Kaila                MH       

Kezia   D   0   MH       

Kazi   B   0  MH

       

2023 10.april Lkull (Kvaløysletta, Jonsvatnet)

BH AD Citagardens Chakka + BH IGP2 Orex Aykmar

Lita  C  0      (HD vC hB) MH                                               

Lexi             MH

 

                                              

2024 30.mars Mkull  (Kongsberg, Oslo x2, Kongsvinger, Bergen, Borlänge +mi)          

KORAD BH AD BSL1 Citagardens EZRA + Sognslunden Aroc

Marco

Mirakel "Mira"

Maxwell Griffin

Makira "Mira"

Mira

Mezi

Merzi


2025 N-kullet - om du er interessert i hund frå Citagarden, ta kontakt - fortel om deg, dine erfaringar med hund, gje meg referansepersonar.  Eg vil vite kva planar du har med hunden, og kvifor du vil ha hund frå meg.