BH AD Citagardens Bexi f.11.07.2012


DM-free, COI:28% (Embark) Citagardens Bexi is not at increased risk for the 262 genetic health conditions that Embark tests.


HD A AD 0

Ho har ein index på 107 etter 3 kull.


Ho har avla 84,2% AogB på HD og 100% 0 på AD.

80% av avkomma er røntka


Gjennomført MH (mentalbeskriving).

Bestått Ferdselsprøve og Uthaldsprøve.

G - Utstilling etter tysk mønster.

Avlsgodkjent i NSchK

Bexi har tre kull etter seg:

Citagardens C-kull – Bjørnulvs Quatro f. 28.01.2015

Citagardens E-kull - Hedeforsens Lexus f. 25.09.2017

Citagardens F-kull – Ariens Dexter 30.09.2019.