Eva med Citagardens Bexi juli 2012.


HD: A AD: A

Kkl.1.

Ipo 1 (80-87-85)

Ipo 2 (95-90-92)

Sch3 (96-91-92)

Eva var ca. 58 cm høg og 29 kg.

Index 112.  Ho avla 100% HD A og 100% AD 0.  Kun eitt avkom vart ikkje røntka.


Eva var fødd 24.o1.2004 i Italia. Ho vart kjøpt til Danmark av John Jabina 2007. Eg kjøpte ho drektig og henta ho til Norge i 2008, den gong 4 1/2 år gamal.

Eva har eit kull i Italia, eit i Danmark og to her hjå meg. 8 har HD A og AD A i Norge, 1 ikkje røntka. 6 avkom i Danmark, 3 HD A/1 HD B , 2 ukjent. 3 importert til Sverige, Brasil og Tsjekkia, brukt i avl og som teneste/sportshundar.


Meir om Eva på gamle websider