Kennel Citagarden

- brukar hundar som er frå veldokumenterte kull på HD/AD og MH.

- avlar vidare på eigne hundar.

- har fleire generasjonar i kennelen.


MINE meinigar om avl, schäferhund og raseklubben NSchK LINK


Fci-godkjent og brukshundavl sidan 2008. 

Hundane i fjellet er: Frå venstre Chakka, Faqima, Enzo og Bexi (som er mor til dei tre) - alle er Citagardenhundar.

Hundane f.v: Chakka, Kela, Kezia, Bexi og Jasco - 2023 - alle Citagarden

MINE TANKAR - AVL Link til side om avl


Eg ønskjer meg friske hundar. Eg er heilt imot å avle på HD C.

Hundane skal kunne vere med på alt. 

Vi skal få kjapt resultat når vi trenar korrekt LP og bruks. 

Eg må ha dyr eg kan kontrollere, sidan dei bur på gard med sauer, alpakka, hestar og andre dyr.  Hundane må vere sosiale, fordi det er ulike folk her - Inn på tunet. 

Eg lagar hundar som eg vil ha sjølv, og brukar hannhundar som eg har sjekka grundig. Men avl er avl, det er mykje som kan skje ... 


Les mer om garden der oppdrettet er og Inn på tunet

Bexi, Ezra, Chakka og Gaia nærmast - 3 generasjonar


Take this trouble for me: Make sure my shepherd dog remains a working dog, for I have struggled all my life long for that aim.


Max von Stephanitz