Eg fekk låne Cherie til eitt kull.  Cherie er ikkje min hund.

LINK til gamle sider, som viser info om kullet.