Dette blir Citagardens M-kull

Far - er ikkje brukt i avl tidlegare)

HD A AD 0

HD-index pr. 3.mars 24 er 111

DM-fri

MH (sjå blått merke i skjema for MH-unghundbeskriving)

Godkjent ettersøkshund i NRH


Far er frå kull på sju.

Fem er røntka med HD A og AD 0. 

To i kullet er ikkje røntka.

Ingen er brukt i avl hittil.


Mor - Citagardens Ezra:

HD B AD 0

HD-index pr.3.mars er 102

DM-fri

MH (sjå gul markering i skjema for MH-unghundbeskriving, eg har ført over frå SKK)

BH(ferdselsprøve)

VG på Fci-utstilling.

SG1 utstilling etter tysk mønster

BSL1

AD

MT - KORAD

Avlskåra i NSchK

Unghundbeskriving MH (far sitt skjema frå dogweb, Ezra overført frå SKK og markert med gult. 

Målet er førbare fantastiske teamarbeidarar, som passar til samfunnsoppgåver, der snute og 4 bein er det som trengst.

Schäferavl er brukshundavl.


Working-dog.com viser dette:

IC for denne paringen er 0% og ALC for denne paringen er 100% og antall generasjoner som er tatt med er: 5

IC for denne paringen er 0.8% og ALC for denne paringen er 44.09% og antall generasjoner som er tatt med er:11

I 5 generasjonar er det altså ikkje linjeavl i det heile, på 11 generasjonar er innavlsauken 0,8%.